Powerkaart | Tools voor wie zijn eigen boontjes wil doppen

Powerkaart

D

e Wmo biedt twee krachtige tools voor wie graag de regie in eigen handen houdt:

Artikel 2.3.6, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt, en artikel 2.3.2, dat u het recht geeft uw eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan.
De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken.

A

rtikel 2.3.6 van de Wmo
Het persoonsgebonden budget (pgb)


De hoofdregel:

 • U mag als cliënt zelf kiezen voor een persoonsgebonden budget (lid 1).

De bijregels:

 •  U moet (lid 2a) wel redelijkerwijs in staat zijn dit zelf te bepalen en te beheren. Als u een gewone weldenkende Nederlander bent mag dit geen probleem zijn en kan de gemeente het pgb op deze grond niet weigeren.
 • U moet er zelf om vragen (lid 2b).
 • U mag geen gevaarlijke of hele slechte spullen uitkiezen (lid 2c)
 • Die spullen moeten bovendien geschikt zijn voor het doel: een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3).
 • De gemeente kan bepalen of u het pgb gebruikt om vrienden en bekenden mee te betalen (lid 4).
 • De gemeente kan weigeren meerkosten te betalen indien u iets wilt inkopen dat uit het standaardpakket goedkoper te krijgen is (lid 5a).
 • Ook kan de gemeente weigeren als u misleidende gegevens heeft verstrekt (lid 5a) of al eerder misbruik heeft gemaakt van een pgb (lid 5b).

A

rtikel 2.3.2 van de Wmo
Het persoonlijk plan (pp)

De hoofdregel:

 • Bij uw Wmo-aanvraag kunt u een persoonlijk plan overhandigen (lid 2).


De bijregels:

 • In dit plan zet u welke ondersteuning volgens u het meest aangewezen is en wat uw omstandigheden zijn (lid 2).
 •  ‘Omstandigheden’ zijn: uw behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren, wat u zelf al zonder steun kan doen, wat voor mantelzorg er al dan niet is, wat die mantelzorger eventueel aan steun nodig heeft, en wat u eventueel al van de ziektekostenverzekeraar krijgt (lid 4).
 • Indienen kan tot zeven dagen na uw Wmo-aanvraag (in de wet wordt gesproken van ‘melding’, lid 2)

U schrijft hiermee uw eigen indicatie. Moeilijk is dit niet: u bent zelf immers de beste kenner van uw mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tips

 • Voor informatie over hulpmiddelen kunt u het best direct terecht bij de leveranciers
 • Check altijd de plaatselijke verordening (staat op de website van de gemeente)
 • Blijf vriendelijk
 • Help de gemeente-ambtenaar u te helpen, stel gerust vragen
 • Maak indien nodig gebruik van de beroepsprocedure
 • Dop uw eigen boontjes: doe zoveel mogelijk zelf
 • Het helpt altijd als u een advies van een ergotherapeut kunt overleggen
De officiële wetstekst van de twee Wmo-powerartikelen leest u hier.
Een uittreksel van bovenstaande informatie is te vinden op de groene Wmo Powerkaart, een initiatief van Support Magazine. Handig om te bewaren als reminder of om aan uw Wmo-ambtenaar te laten zien als dat nodig is. Abonnees van Support Magazine krijgen de kaart gratis bij hun abonnement.