Word donateur / sponsor!

Ten einde onze doelstelling te bereiken investeren we heel veel. Niet alleen fysiek maar ook financieel.

Alle kosten voor de oprichting van de stichting, zoals de Notariële akte, inschrijving Kamer van Koophandel, de kosten voor een internetaansluiting, website, hosting, reiskosten, kantoorkosten enzovoorts hebben we vooralsnog allemaal uit privé middelen betaald. We hebben het er graag voor over, maar het heeft helaas zijn grenzen.

We willen een zo groot mogelijke groep mensen helpen en doen hierbij een beroep op donateurs en sponsoren, er is immers nog zo veel te doen.

We hebben hiervoor een wensenwinkel opgericht. Via onze wensenwinkel kun je ons helpen om, niet alleen, onze doelstelllingen te bereiken maar ook om onze horizon te verbreden waardoor we meer armslag krijgen. Op deze manier maak je van ‘onze’ doelstellingen ook ‘jouw’ doelstellingen!