Spelvoorwaarden

SPELVOORWAARDEN WINACTIES STICHTING CHRONISCH SAMEN STERK

De volgende algemene spelvoorwaarden zijn conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing op de promotionele kansspelen (hierna: “winactie”) die worden georganiseerd door tiepiesnicole.nl, chronischsamensterk.nl, het PASS magazine, allen onderdeel van Stichting Chronisch Samen Sterk.

 1. Door deelname aan een van de winacties (spelen) van Stichting Chronisch Samen Sterk ga je als deelnemer akkoord met de onderstaande spelvoorwaarden en de eventuele (overige) op de betreffende actie van toepassing zijnde specifieke voorwaarden.
 2. Stichting Chronisch Samen Sterk kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de spelvoorwaarden of het spel vroegtijdig beëindigen. Van wijziging of beëindiging zal melding worden gemaakt op www.chronischsamensterk.nl.
 3. Deelnemers aan de winacties moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Deelnemers aan de winactie uit het PASS magazine moeten minimaal 20 jaar en maximaal 35 jaar oud zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
 4. Bij deelname aan winacties stem je in met het verwerken van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de privacy voorwaarden. Je kunt ieder moment je gegevens inzien, wijzigen of wissen door contact met ons op te nemen via info@chronischsamensterk.nl, met het onderwerp “AVG”.
 5. Uitgesloten van deelname aan de winacties van Stichting Chronisch Samen Sterk zijn vrijwilligers en partners van Stichting Chronisch Samen Sterk.
 6. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Stichting Chronisch Samen Sterk streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken na sluitingsdatum van de winactie uit te reiken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De prijzen zijn uniek en staan op naam van de prijswinnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 
 8. Als de prijs bestaat uit een tegoedbon zal deze binnen een jaar na afgifte of datering verzilverd moeten worden.
 9. Als een tegoedbon door een sponsor ter beschikking is gesteld kan Stichting Chronisch Samen Sterk niet aansprakelijk gehouden worden voor de onmogelijkheid om de tegoedbon te verzilveren bij de sponsor om redenen van faillissement etc.
 10. Op verzoek dient de prijswinnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken.
 11. Stichting Chronisch Samen Sterk kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Stichting Chronisch Samen Sterk of door de sponsor. Stichting Chronisch Samen Sterk kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen of enige schade die daaruit voortvloeit.
 12. Stichting Chronisch Samen Sterk is niet aansprakelijk voor gebreken van post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 13. Stichting Chronisch Samen Sterk is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan een winactie, het gebruik van de website, of het downloaden van componenten die betrekking hebben op een winactie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan een winactie of de aanwijzing van de prijswinnaar.
 14. Prijzen worden alleen verstuurd naar woonadressen in Nederland. Indien de prijswinnaar geen verzendadres in Nederland kan opgeven, vervalt zijn recht op de prijs.
 15. Als het adres of andere persoonlijke gegevens van de prijswinnaar benodigd is om de prijs toe te sturen, moet de prijswinnaar deze binnen twee weken aan Stichting Chronisch Samen Sterk doen toekomen, anders vervalt het recht op de prijs.