PPEP4ALL | Het Patiënt en Partner Educatie Programma

 

Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten, PPEP4ALL is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

logo_ppep4allHet vormt een aanvulling op de medische behandeling. Het PPEP4ALL beoogt zowel de persoon met de chronische aandoening als ook zijn of haar partner, die handvatten te bieden die hen in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke en zijn omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden.

De focus ligt op mogelijkheden i.p.v. beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner.

Het uiteindelijke doel: een programma dat patiënten en hun zorggevers de kans biedt om zelf de regie te (her)nemen over de kwaliteit van hun leven met een chronische ziekte.

“Je krijgt wat… Je hebt wat…. Je moet er mee leren leven….!” Maar hoe?

Voor wie is PPEP4ALL?

ppep4all_mieren_samenwerkenIn Nederland heeft ruim een kwart van de mensen een of meer chronische ziekten. Dit komt neer op bijna 4,5 miljoen chronisch zieken. De verwachting is dat het aantal chronisch zieken de komende jaren fors zal toenemen. De vergrijzing, betere medische zorg maar ook ongezonde leefstijl van veel Nederlanders spelen hierbij een rol (Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.11, 28 maart 2013)°.

Van deze groeiende groep wordt in toenemende mate verwacht dat zij (zo mogelijk samen met hun omgeving) een actieve rol nemen bij het omgaan met de chronische ziekte(n) en de impact daarvan op het dagelijks leven. In de medische behandeling van mensen met een chronische aandoening is er vaak weinig aandacht en/of tijd voor de psychische en psychosociale klachten. Voor deze psychosociale klachten zijn deze mensen vaak op zichzelf of op de omgeving aangewezen. Deze situatie doet een beroep de zelfmanagement vaardigheden.

Het PPEP4ALL is het eerste ziekte overstijgende zelfmanagement programma. Er kan zowel voor een heterogene groep, als voor een ziekte specifieke groepssamenstelling gekozen worden. Daarnaast biedt het PPEP4ALL zowel de persoon met de aandoening als ook de partner een eigen educatie programma bestaande uit acht groepssessies met elk een eigen thema. Het betrekt dus het hele systeem bij het management van een chronische ziekte.