Over stichting Chronisch Samen Sterk

Stichting Chronisch Samen Sterk (CSS) is opgericht in 2017 door Nicole Donal en Fred de Veld. Stichting CSS is een bundeling van diverse uiteenlopende ervaringsdeskundigen op het gebied van chronisch zieken. Ons doel is patiënten en hun partners te steunen op díe vlakken waar je mee te maken krijgt als je net de diagnose ‘chronisch ziek’ hebt gekregen.

Na een reeks van ernstige gezondheidsklachten kreeg Nicole in 2015 de diagnose ‘Multiple Sclerose’. Gedurende de daarop volgende periode, met haar nieuwe stempel ‘chronisch ziek’, zijn Nicole en Fred terecht gekomen in een woud van onduidelijkheden met te veel valkuilen. Ofwel een periode met opeenstapelende vragen en te weinig antwoorden. Een hectische tijd die onnoemelijk veel verkeerde energie heeft gekost. Dankzij haar onuitputtelijke wilskracht om informatie te vergaren, de niet aflatende steun van haar familie en vrienden en vooral ook van haar partner Fred, is Nicole gesterkt in haar strijd met haar chronisch progressieve ziekte MS.

In de afgelopen jaren zijn we zelf ervaringsdeskundigen geworden. Zo hebben we een netwerk op kunnen bouwen met professionals van uiteenlopend aard, zoals juristen, arbeidsdeskundigen, medici en para-medici, farmaceuten, patiëntenorganisaties, maar vooral ook mede-patiënten en hun partners.

Naast het feit dat je ziek bent en je je ziek voelt, komen er ongevraagd nieuwe dingen op je pad. Gebleken is dat de meesten onder ons hier al strompelende wijze achter komen. Dát is nu juist waar wij ons voor in willen zetten.  We willen je helpen met het voorbereiden op en desgewenst begeleiden tijdens gesprekken op het gebied van werk, inkomen, relaties, je toekomst etc. Immers elk aspect van je leven wordt beïnvloed of gaat beïnvloed worden door je chronische ziekte.

Onze opgedane kennis en ervaring van de afgelopen periode willen we niet voor onszelf houden. We hebben gemerkt dat er meer mensen worstelen met dezelfde problemen. Hetzij net na de diagnose of in het verdere verloop. Dit heeft ons doen besluiten om de stichting Chronisch Samen Sterk op te richten.

“Door kennis met elkaar te delen,
zorgen we ervoor dat we chronisch, samen en sterk met elkaar verbonden zijn.”


De belangrijkste doelstellingen van Stichting CSS zijn:
  • het informeren, begeleiden en ondersteunen van mensen in een zeer moeilijke periode in hun leven na de diagnose ‘chronisch ziek’, gezien vanuit een breed perspectief;
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven door te voorzien in nuttige informatie om zodoende een stuk onzekerheid weg te nemen;
  • het inzetten van beschikbare middelen, hetzij financieel, hetzij materieel dan wel fysiek, ter ondersteuning van andere organisaties die een sociaal belang, dan wel een algemeen nut, beogen met gedegen en gedreven initiatieven in relatie tot chronisch zieken en ziektes.

Stichting Chronisch Samen Sterk

Postadres:

Albert Camusplaats 176
3069BN Rotterdam

Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam: 68266693
RSIN: 857367419
BTW nummer: 857367419B01
IBAN: NL77RBRB0955130972 t.n.v. Stichting Chronisch Samen Sterk


I: www.chronischsamensterk.nl
E: info@chronischsamensterk.nlDownload hier de statuten van Stichting Chronisch Samen Sterk.

Download hier de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.