Brave Dutchies


Deze community is een verzamelplek voor hoop, voor kracht, voor authenticiteit, voor lichtpuntjes in een donkere kamer en vooral voor saamhorigheid. Aan eenieder die dit momenteel leest vanuit bed en zich herkent in de eenzaamheid en onzekerheid die ik beschrijf wil ik meegeven:

J e  b e n t  n i e t  a l l e e n .  J e  b e n t  o n g e l o o f l i j k  d a p p e r , s t e r k
e n k u n d i g . J e  b e n t  m e e r  d a n  w e l k o m  h i e r .

F O U N D E R

Lisanne_Brave_Dutchies

Brave Dutchies ontstond vanuit mijn bed. Het bed waarin ik plotseling het meerendeel van mijn dagen doorbracht terwijl mijn vrienden solliciteerden, een tweede studie begonnen, optraden voor de koning en feestjes afgingen. Ik zag ze hun muziek presenteren op tv, mits ik een keertje tot 20:00 uur kon opblijven.

Ik luisterde met vlagen van jaloezie naar verhalen over reizen en nieuwe liefdes, als ik een middag had waarop ik bezoek kon hebben. Mijn leven was 180 graden omgedraaid en ik zag met lede ogen aan hoe de rest van de wereld moeiteloos overeind bleef staan zonder mijn actieve participatie. Ik voelde me geïsoleerd, onbegrepen, nutteloos, bang en onzeker.

Totdat ik op het internet anderen tegenkwam zoals ik. Anderen die in de bloei van hun leven stonden en plotseling te maken kregen met een lichaam dat niet meer wilde functioneren. Of anderen die al hun hele leven een rugzak vol gezondheidsproblemen bij zich droegen en een manier hadden gevonden deze niet te zwaar te laten wegen. Ze begrepen me. Ze hielpen me. Ze inspireerden me. Ze gaven me hoop. Die hoop heeft meer voor mij betekend dan ik ze ooit zal kunnen vertellen en daarom geef ik graag de fakkel door.

Liefs, Lisanne