Prinses Beatrix Spierfonds

in 1956 woedde een ernstige polio-epidemie in Nederland. Een vaccin was nog niet voorhanden en 2.200 mensen, grotendeels kinderen, kregen te maken met blijvende spierzwakte en verlamming. Er was dringend behoefte om geld in te zamelen voor de revalidatie van de slachtoffers, voornamelijk kinderen, en voor wetenschappelijk onderzoek om de ziekte te bestrijden. In 1956 werd daarom het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming opgericht.

Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin is polio tegenwoordig onder controle. Nu werken we hard om ook andere spierziekten te overwinnen, zoals de ziekte van Duchenne, ALS en SMA.

In 1956 werd kroonprinses Beatrix geïnstalleerd als beschermvrouwe van het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming en veranderde de naam in het Prinses Beatrix Fonds. Om in een keer duidelijk te maken waar het fonds voor staat is in 2012 de naam aangepast naar Prinses Beatrix Spierfonds.

prinses-Beatrix-spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft geen commerciële belangen en beschikt over een (inter)nationaal netwerk van experts. Wij kijken over de grenzen van alle spierziekten heen en stimuleren onderzoekers hun kennis en resultaten te delen. We toetsen een onderzoekaanvraag op relevantie, kwaliteit en kans op vervolg. Bovendien brengen wij de praktijkervaring van patiënten en hulpverleners tot in het laboratorium. Zo halen we het meeste uit elke euro die we te besteden hebben, en het meeste uit wetenschappelijk onderzoek.